Velkommen til den næste Generation af Isolering


Der findes allerede højtydende isoleringsprodukter, der vil leve op til disse krav i mange konstruktioner. Men i visse konstruktioner, for eksempel ved renovering af eksisterende bygninger, er der behov for et nyt, tyndere produkt. Og denne teknologi er nu tilgængelig.

For at hjælpe med at løse disse problemer har Kingspan
Insulation udviklet OPTIM-R. Den høje termiske effektivitet med minimal tykkelse, opfyldes af Kingspan OPTIM-R, som leverer løsningen til konstruktioner, hvor pladsen er et problem.

Optim-R